Kouder dan koud experiment om quantumeffecten te betrappen

De quantummechanica is een succesvolle maar erg tegenintuïtieve theorie. In Leiden doen natuurkundigen experimenten om de vreemde fundamenten van de quantummechanica te doorgronden.

Quantummechanica beschrijft met grote precisie het gedrag van de allerkleinste deeltjes. Je kan er de fijnste structuren van atomen en moleculen mee beschrijven en chemische reacties mee voorspellen. Maar de vertaling van die quantumtheorie naar de ‘klassieke’ realiteit die wij zien en ervaren, is soms wat tegenintuïtief.

Dat komt doordat de quantumwereld die de quantummechanica beschrijft, verschilt van de klassieke wereld die wij zien als we metingen doen aan quantumsystemen. De theorie gaat over kansverdeling: er is bijvoorbeeld een bepaalde kans om een deeltje ergens te vinden. Maar de kans bestaat ook dat je het deeltje ergens anders meet. Het is alsof de quantummechanica ons vertelt dat een deeltje op twee (of meer) plekken tegelijkertijd kan zijn. Maar in de klassieke wereld zie en meet je nooit een deeltje op twee plekken tegelijkertijd.

Lees verder op: Newscientist

Read More

Wat als het nu even niet meezit?

Het klinkt simpel en dat is het ook. Vaak ondernemen we helemaal geen actie om onze dromen en doelen te verwezelijken. Redenen hebben we genoeg om dat niet te doen: ontlopen van verantwoordelijkheid, vasthouden aan wat je nu hebt, de consequenties van de acties niet kunnen overzien, de druk van anderen niet het hoofd kunnen bieden enz.

Te weinig actie ondernemen

De dagelijkse beslommeringen zorgen er vaak voor dat we niet voldoende actie ondernemen om daadwerkelijk veranderingen te realiseren. We willen het anders en zetten stappen, onze focus is vaak te veel versnipperd om de juiste hoeveelheid tijd en kwaliteit te steken in de acties die we doen om onze dromen en doelen te realiseren. Daadwerkelijke verandering vraagt 100% aandacht en keuzes maken. En juist dat laatste geeft allerlei mogelijke consequenties die ons in gedrag terughoudend maken.

Lees verder op: Krachtvanbewustzijn

Read More

Wat is kwantumfysica?

De kwantumfysica heeft de wereld van de wetenschap op zijn kop gezet door aan te tonen dat in de wereld van de kleinste deeltjes van de materie geheel andere natuurwetten gaan gelden dan de tot nu toe algemeen aanvaarde natuurwetten.

Kwantumfysica onderzoekt en beschrijft het gedrag van zeer kleine deeltjes, deeltjes die zo klein zijn dat de gewone Newtonse natuurkunde niet meer opgaat.

Deze tak van wetenschap is nog erg jong om de simpele reden dat tot voor kort er nog geen meetapparatuur beschikbaar was om de eigenschappen van deze zeer kleine deeltjes te onderzoeken.

Lees verder op: Krachtvanbewustzijn

Read More